personen

dr. Willem Frankensz. van der Burch

geboren: -
overleden: 03-08-1655

lid Veertigraad van Delft (1619 - 1655).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Boitet en Kronieken geven 3 augustus als overlijdensdatum, De Vries 3 februari.
Mogelijk identiek met Guilhelmus van der Burch in Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV ('s-Gravenhage 1875) 76, inschrijving op 13 september 1604, 16 jaar.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 86.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 287.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 16-05-1629 - 20-05-1632
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1637 - 30-04-1640
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...