personen

Syds van Botnia

geboren: 1548
overleden: 1615

opmerkingen

Overig: was grietman van Wymbritseradeel 1578-1615.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 297.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 45 en II, 40.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 31 (1977) 54.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 125.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 08-07-1605 - 18-06-1607
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1607 - 30-04-1608
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-08-1611 - 15-05-1613
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...