personen

Arend Sloet tot Tweenijenhuizen

geboren: 1660
overleden: 16-04-1706

lid Ridderschap van Overijssel (1684 - ).

opmerkingen

Overig: werd op 6 maart 1706 door de Staten van Overijssel benoemd in Gedeputeerde Staten van Overijssel, maar overleed waarschijnlijk vóór sessiename.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 582.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 16/17 (1912-1913) 28.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 25-05-1703 - 16-04-1706
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.