personen

Gerrit van Santen

geboren: -
overleden: 1647

lid Raad van Kampen (1630 - 1633). lid Raad van Kampen (1639 - 1647).

bron voor de persoonsgegevens

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 273.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 19-04-1645 - 1647
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

De resoluties van de Staten van Overijssel vermelden op 26 maart 1644: 'Tot de plaetse van de gecommitteerde uyt Campen daertoe sal iemand bij de magistraet van Campen werden gepresenteert'. Die benoeming in de resoluties van de Staten van Overijssel echter pas op 19 april 1645. Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden.