personen

dr. Adriaan Teding van Berkhout

geboren: 1571
overleden: 19-09-1620

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Leeuwen en De Riemer geven 14 augustus als overlijdensdatum, De Blécourt 19 september.
Overig: was pensionaris van Monnikendam 1596-1611.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XLIX.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1477.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 40, blz. 625.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 482.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 31-05-1611 - 17-05-1613
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 17-05-1613 - 15-06-1616
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 07-04-1614 - 19-09-1620
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.