personen

Adriaen Aelbertsz. van Hoogeveen

geboren: 1648
overleden: 1712

lid Oudraad van Dordrecht (1695 - 1712).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 213.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 5 (1951) 146.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1711 - 30-04-1712
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 13 mei.