personen

David van Goorle

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 02-03-1601 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.