personen

jonkheer Jan Hendrik van Lynden

Ook bekend als Van Lynden van Lunenburg.

geboren: 20-01-1765 te Utrecht
overleden: 10-01-1854 te Utrecht

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 251.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 609.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 802.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie der Rivieren
van: 23-03-1803 - 01-05-1805
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Utrecht (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 19-02-1811 - 11-1813
namens: Zuyderzée
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-04-1814 - 30-09-1831
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Utrecht (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 18-10-1831
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1831 - 12-02-1849
anderen met deze aanstelling...