personen

Isaak Martyn Adius

geboren: 1666
overleden: 12-06-1719

lid Vroedschap van Workum (1702 - 1719).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 37.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 92 en II, 59.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-05-1704 - 25-11-1708
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1710 - 11-11-1711
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...