personen

dr. Johan Ockers

geboren: 1637
overleden: 25-09-1680

lid Vroedschap van Zierikzee (1680 - 1680).

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 486.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 12-04-1680 - 25-09-1680
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 12 april. Beƫindigd door overlijden.