personen

Frederik Willem baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim

geboren: 24-02-1761 te Nijmegen
overleden: 02-09-1825 te Hees

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 174.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 89 (2000/2001) 84.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 15-04-1803 - 01-06-1803
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Boven-IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 02-09-1825
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814.