personen

Jan Jansz. Moens

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam ( - ).

opmerkingen

Vroedschap: aanvang tussen 1585 en 1590.

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 25-03-1595 - 20-09-1597
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal. Hoewel Moens na zijn benoeming niet meer in deze functie in de resoluties van de Staten-Generaal voorkomt, is de einddatum afgeleid van de datum van benoeming van vier nieuwe gecommitteerden in het college.