personen

dr. Willem Dierkens

geboren: 1701
overleden: 04-11-1743

lid Vroedschap van Haarlem (1731 - 1743).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 2 (1884) nr. 116, 2.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 128.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1740 - 30-04-1743
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...