personen

dr. Johan Beeldsnijder Steenbergen

geboren: 1674
overleden: 17-11-1747

lid Raad van Kampen (1697 - 1747).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Schilder geeft afwijkend jaar van overlijden 1747.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 265.

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 575.

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) 8 (1881) 180.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1700 - 1704
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1704 - 30-04-1716
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1719 - 30-04-1722
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1725 - 30-04-1743
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...