personen

jonkheer Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer

geboren: 17-07-1806 te Lemmer
overleden: 23-03-1870 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 309.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 962.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 04-07-1837 - 24-09-1850
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 09-10-1850 - 17-09-1865
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...