personen

dr. Johan Françoisz. van der Burch

heer van Niemandsvriend.

geboren: 1613
overleden: 1688

lid Oudraad van Dordrecht (1642 - 1688).

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1007.

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 211.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 347.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1659 - 30-04-1662
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1676 - 30-04-1679
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...