personen

dr. Nicolaas van Driel

geboren: 1627
overleden: 06-1686

lid Vroedschap van Schiedam (1667 - 1686).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Kronieken geeft afwijkend jaar van overlijden 1687.

bronnen voor de persoonsgegevens

Familiedossiers Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (dossier op naam van de betrokkene)

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 271.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 83 (1966) 248.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2 en 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1678 - 30-04-1680
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...