personen

Aelbert Fransz. Bruynings

geboren: -
overleden: 11-1648

bron voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 130.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1619 - 30-04-1622
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 20-05-1622 - 14-05-1625
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

De lijsten van Van Leeuwen en Steyn (zie institutionele toelichting) geven 1619-1622, maar verwisselen hem met Pieter Jansz. van Schagen, die voor Alkmaar zit.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1628 - 30-04-1631
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Blijkens een resolutie van de Staten van Holland van 18 april 1628 waren Amsterdam en Leiden tegen de benoeming, omdat hij noch burger, noch magistraat van Enkhuizen was.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-07-1631 - 21-07-1634
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-05-1634 - 04-05-1637
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1637 - 30-04-1640
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1646 - 11-1648
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.