personen

mr. Gerard de Jong

geboren: 08-08-1757 te Erp
overleden: 27-01-1837 te 's-Hertogenbosch

opmerkingen

Overig: op 12 april 1799 werd De Jong benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Dommel, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.
De Jong mocht in 1805 de functie van Commissaris tot de gecedeerde Landen tot nader order blijven waarnemen, ook al had hij intussen zitting genomen in het Departementaal Bestuur van Brabant.

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 52 (1966) 189.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissaris tot de Gecedeerde Landen aan de Bataafse Republiek
van: 17-02-1803 - 30-07-1805
anderen met deze aanstelling...

Op 29 april 1805 werd De Jong in zijn functie gecontinueerd.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 12-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Brabant (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 04-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 07-12-1815 - 03-1817
namens: landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 7-12-1815. Eind: ontslag (lid van de rechtbank, een met het Statenlidmaatschap onverenigbar ambt).