personen

Hendrik van Schaak

geboren: 1735
overleden: 1813

lid Vroedschap van Enkhuizen (1782 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft 5 juni als begraaf-, Bonke als overlijdensdatum.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 136.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 228.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 24 (1970) 265.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-09-1791 - 31-12-1793
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...