personen

mr. Willem de Sitter

gedoopt: 21-07-1750 te Groningen
overleden: 07-06-1827 te Midlaren

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 216.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 6 (1915) 331.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 02-06-1803 - 30-04-1805
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Wester Eems
anderen met deze aanstelling...