personen

mr. Boudewijn Donker Curtius

geboren: 04-04-1746 te Helmond
overleden: 06-02-1832 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitel: baron (Empire) 1813.
Overig: Donker Curtius werd op 8 mei 1799 benoemd in het Departementaal Gerechtshof van de Schelde en Maas dat zich zou vestigen te Dordrecht, maar nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) bijvoegsel, 68.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 285.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 36 (1950) 116.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 733.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 21.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 140.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 07-03-1795 - 16-02-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 17-11-1801 - 07-08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Nationaal Gerechtshof
van: 07-08-1806 - 03-08-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Hoog Nationaal Gerechtshof
van: 03-08-1808 - 21-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Keizerlijk Gerechtshof in Holland
van: 21-07-1810 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-12-1811 - 04-12-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: kamerpresident
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 06-02-1832
anderen met deze aanstelling...