personen

mr. Frederik Hessel van Burmania

geboren: 1740
overleden: 26-09-1794

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 65 en II, 45.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 21-02-1764 - 13-02-1766
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.