personen

mr. Carel Marie van der Kemp

geboren: 18-06-1799 te 's-Gravenhage
overleden: 17-09-1861 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 307.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 829.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (1842-1861)
van: 03-12-1858 - 17-09-1861
anderen met deze aanstelling...

Op 22-12-1858 geïnstalleerd.