personen

dr. Arnout van Citters

heer van Gapinge.

geboren: 1633
overleden: 12-10-1696

opmerkingen

Overig: was secretaris van Middelburg (1671-1674). Kreeg bij resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 8 augustus 1692 commissie als supernumerair gedeputeerde ter Staten-Generaal (zie Zeeuws Archief, gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, inv. nr. 108, f. 175).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981) Bijlage XVI.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 119.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 108.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 29-12-1667 - 18-09-1671
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot secretaris van Middelburg.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 06-09-1674 - 30-06-1680
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 17-06-1680 - 13-07-1684
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland op dezelfde datum. Beëindiging wegens benoeming tot ambassadeur in Engeland. Opgevolgd door De Huybert. De Riemer (zie institutionele toelichting) geeft eindjaar 1683.