personen

dr. Joan van Bredehoff

heer van Pijlsweert en Oosthuizen.

geboren: 1729
overleden: 01-11-1795

lid Vroedschap van Hoorn (1762 - 1795).

opmerkingen

Heerlijkheden: bezit Pijlsweert 1749-1762, verwerving Oosthuizen 1762.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 153.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 225.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 303.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-05-1781 - 27-04-1783
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1786 - 29-05-1788
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1792
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...