personen

Everaerd van der Schuer

heer van Schueren en Haagoord, Eijndonck.

Ook bekend als Everard Verschuyr.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Gorinchem (1616 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 56v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-03-1628 - 19-03-1631
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...