personen

Johan van Lemker van Breda

geboren: 1717
overleden: 03-06-1813

lid Raad van Kampen (1758 - 1794).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 686.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 199.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-10-1761 - 07-08-1763
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1765 - 30-04-1766
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1767 - 30-04-1768
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1769 - 30-04-1771
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Deze termijn niet in Schilder (zie institutionele toelichting). Omdat Lemker van Breda en Abraham Vestrinck elkaar in deze periode voortdurend afwisselen in de positie van eerste ordinaris gedeputeerde namens Kampen, is aangenomen dat hij ook nu eerste ordinaris gedeputeerde was.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1772 - 30-04-1774
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1775 - 30-04-1777
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-11-1778 - 04-05-1780
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-11-1781 - 30-04-1783
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1784 - 30-04-1789
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-05-1789 - 30-04-1792
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-04-1792 - 30-10-1793
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...