personen

mr. Anthoni Willem Philipse

geboren: 10-09-1766 te Middelburg
overleden: 18-02-1845 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IX, 79.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 564.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 289.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 107.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 68 (1984) 229.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1252.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 03-03-1795 -
namens: Middelburg
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Departementaal Gerechtshof van Zeeland (1803-1811)
van: 28-12-1802 - 1809
anderen met deze aanstelling...
functie: chef divisie
instelling: Ministerie van Financiën
van: 09-05-1810 - 12-07-1810
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: advocat-général
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: waarnemend procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 09-02-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 10-02-1814 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...

Tevens belast met het oppertoezicht over de politie in de Noordelijke Nederlanden van 8-2-1814 tot 1-4-1818.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Schelde
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 18-02-1845
anderen met deze aanstelling...