personen

Dirck Pietersz.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Medemblik ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: wellicht identiek met Dirck Piet Jansz. Puyner, genoemd in Gens Nostra 16 (1961) 64.
Overig: Pietersz. ontving op 15 maart 1599 commissie als gecommitteerde in de Admiraliteit in het Noorderkwartier. Omdat Jan Cornelisz. Oly, eveneens uit de vroedschap van Medemblik, op 15 mei 1599 soortgelijke commissie ontving, is het waarschijnlijk dat Pietersz. kort na 15 maart 1599 is overleden, voordat hij zitting kon nemen.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 20-04-1589 - 06-01-1594
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Aangezien er geen aanwijzing is gevonden dat Pietersz. eerder uit het college is ontslagen, is de einddatum afgeleid van zijn commissie in de Admiraliteit in het Noorderkwartier.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-01-1594 - 17-04-1596
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Al op 24 juni 1593 bij resolutie van de Staten-Generaal gecommitteerd; de commissie zelf liet blijkbaar lang op zich wachten. Blijkens een resolutie van de Staten-Generaal van 25 maart 1595 had hij toen nog geen zitting genomen.