personen

Aede Reynalda

Ook bekend als Aduard van Reynalda.

geboren: -
overleden: 27-05-1619

opmerkingen

Overig: was grietman van Doniawerstal 1615-1619.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 348.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-07-1608 - 20-06-1610
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 13-07-1610 - 09-06-1611
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 18-02-1615 - 19-02-1618
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...