personen

W. van Haren

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: is gezien de handtekeningen in het eedboek van de Staten van Friesland (Tresoar, archief Staten van Friesland, inv. nr. 2614) niet identiek met de twee elders in deze database genoemde Willem van Haren (1710-1768 en 1655-1728).

functies in bovenlokale instellingen