personen

mr. Johan van Idsinga

geboren: 20-04-1751 te Marrum
overleden: 01-04-1842 te Leeuwarden

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 186 en II, 124.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 401.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-02-1784 - 11-05-1785
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Staten van Friesland
van: 1785 -
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1785 - 22-05-1785
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: afscheid van vergadering. Beƫindiging wegens benoeming tot griffier van staat.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1822
namens: Leeuwarden, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 15-10-1814 - 01-07-1818
anderen met deze aanstelling...