personen

Frederik Gijsbert comte (empire) van Dedem van Gelder

heer van Gelder.

Ook bekend als Frederik Gijsbert van Dedem tot Hackmeule, Frederik Gijsbert van Dedem tot den Pekkedam.

geboren: 1743
overleden: 1820

lid Ridderschap van Overijssel (1767 - ).

opmerkingen

Adelstitel: comte 1811.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 23.

Azimi, V., Les premiers sénateurs français. Consulat et Premier Empire 1800-1814 (Parijs, 2000) 261.

Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990)

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) no. 885

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 379.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII 364.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 73.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 313.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1701.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1769 - 03-05-1770
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1771 - 18-07-1785
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Deze functie wordt niet genoemd in A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 748 (zie institutionele toelichting). Aldaar verwarring met deputatie in Gedeputeerde Staten van Overijssel. De lijst Schilder (zie institutionele toelichting) geeft voor de jaren 1780-1783 onjuist J.G. van Dedem. De reden van de voortijdige beëindiging van de driejarige benoeming per 1 mei 1783 is zijn benoeming tot ambassadeur aan het Osmaanse hof, blijkens A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 356, noot 168.

functie: sénateur
instelling: Sénat Conservateur
van: 30-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...