personen

dr. Jacob Cats

heer van Wulpen en Finningly.

geboren: 1577
overleden: 1660

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: Engelse riddertitel 26 januari 1627.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 28 (1974) 258.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 279.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 19-09-1629 - 22-01-1631
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 19-09-1629 - 22-01-1631
anderen met deze aanstelling...

Waarnemend.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 19-09-1629 - 22-01-1631
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 04-06-1636 - 03-10-1651
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 04-06-1636 - 03-10-1651
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 04-06-1636 - 03-10-1651
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.