personen

dr. Dirk Cornelis van der Staal

heer van Kethel en Spaland.

geboren: 1705
overleden: 06-10-1772

lid Vroedschap van Rotterdam (1746 - 1772).

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 330.

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 563.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 8 (1954) 37.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1753 - 30-04-1755
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 9 mei.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1757 - 30-04-1763
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...