personen

Lucas Gerritsz.

geboren: -
overleden: 1622

lid Vroedschap van Enkhuizen (1584 - 1622).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 121.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 1607 - 07-01-1608
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Een exacte benoemingsdatum is niet bekend. De Enkhuizer vroedschap besluit op 5 januari 1607 dat burgemeesters iemand zullen mogen kiezen, op 8 januari 1608 blijkt dat dat Lucas Gerritsz. is geworden, tot wiens vervanging op die datum wordt besloten.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-03-1614 - 10-05-1615
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-03-1617 - 24-05-1618
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-05-1618 - 02-07-1620
anderen met deze aanstelling...

Provisionele aanstelling (Resolutiƫn der Staten-Generaal, zie institutionele toelichting).