personen

jonkheer mr. Frans Julius Johan van Eysinga

geboren: 31-12-1818 te Wommels (Hennarderadeel)
overleden: 16-04-1901 te Leeuwarden

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 300.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 590.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 02-07-1844 - 24-09-1850
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 24-09-1850 - 09-10-1850
namens: Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 09-10-1850 - 07-06-1894
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...