personen

Nicolaas Agricola

geboren: ca. 1724
overleden: 23-05-1775

lid Vroedschap van Medemblik (1759 - 1775).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Algemeen Nederlandsch Familieblad geeft geboortejaar 1725, Bossaers 1724.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 97.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1772 - 30-04-1775
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...