personen

jonkheer Schelte van Heemstra

Ook bekend als Schelto van Hiemstra.

geboren: 1738
overleden: 1803

lid Vroedschap van Bolsward (1770 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 505.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 169 en II, 108.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-04-1761 - 20-09-1762
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Einddatum en reden van beëindiging onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1767 - 11-02-1770
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 21-06-1770 - 11-05-1772
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1777 - 11-05-1784
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-05-1788 - 03-05-1790
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1790 - 1791
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1791 - 11-05-1794
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...