personen

dr. Herman Jan Greven

geboren: ca. 1719
overleden: 12-1784

lid Raad van Zwolle (1744 - 1784).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 652.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 559-561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1744 - 31-10-1745
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1747 - 31-10-1751
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1757 - 30-04-1759
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Zowel Van Heel als Schilder (zie institutionele toelichting) geven 'Jan Greven'. Omdat iemand met deze naam in Streng, 'Stemme in staat' in deze periode niet voorkomt als raadslid in Zwolle, is aangenomen dat het om Herman Jan Greven gaat.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-11-1764 - 30-04-1766
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1766 - 30-04-1767
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1768 - 30-04-1769
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1773 - 30-04-1774
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...