personen

Adrianus Johannes Hogendijk van Domselaar

geboren: 1764
overleden: 1811

lid Vroedschap van Den Briel (1784 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jager geeft 1763 als geboortejaar.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 5 en 17.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 76 (1959) 18.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-04-1790 - 30-04-1793
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...