personen

Gerard Abrahamsz. van Hoey

geboren: 1656
overleden: 16-01-1708

lid Vroedschap van Gorinchem (1682 - 1708).

opmerkingen

Vroedschap: Van Zomeren geeft aanvang 1681, Van der Lely 1682.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 106.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 26 (1972) 82.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 19-02-1687 - 03-05-1689
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1691 - 30-04-1694
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1697 - 30-04-1700
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1703 - 30-04-1706
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...