personen

Engbert Claasz.

Ook bekend als Engbert Claasz. Engberts.

geboren: ca. 1550
overleden: 1637

lid Raad van Kampen (1583 - 1600). lid Raad van Kampen (1603 - 1619).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel (Utrecht 1925) 145.

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 407

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 169.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1606 - 31-03-1608
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 3 april.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-05-1615 - 18-09-1618
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...