personen

Jacob Hage

geboren: 1682
overleden: 1716

lid Vroedschap van Den Briel (1705 - 1716).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 77 (1960) 178.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1712 - 30-04-1715
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...