personen

Renicus Atsma

Ook bekend als Rienk Atsma.

geboren: -
overleden: ca. 1625

lid Raad van Leeuwarden (1617 - 1620). lid Raad van Leeuwarden (1622 - 1625).

opmerkingen

Persoonsgegevens: jaar van overlijden mogelijk 1626. O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 273 vermeldt hem als een van de rechters van Oldenbarnevelt, echter zonder leefjaren. Ook genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 92 en II, 58, maar zonder leefjaren.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 276-278.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 04-07-1603 - 22-04-1608
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is onzeker.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-05-1609 - 28-01-1614
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 18-02-1620 - 06-05-1623
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-07-1624 - 12-05-1626
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.