personen

Diederick de Vlaming van Oudtshoorn

heer van Westerdijkshorn.

geboren: ca. 1620
overleden: 10-04-1681

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 230.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 35 (1981) 96.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 26-05-1677 - 15-05-1680
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...