personen

dr. Jacob Thierens

geboren: 1691
overleden: 05-04-1760

lid Vroedschap van Gorinchem (1726 - 1749).

opmerkingen

Vroedschap: De Nederlandsche Leeuw geeft afwijkend aanvangsjaar 1727.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 125.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 26 (1908) 197.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1740 - 30-04-1743
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...