personen

dr. Henrick Hooft

heer van Oudkarspel en Koedijk, Schoten, Schoterbosch.

geboren: 1617
overleden: 1678

lid Vroedschap van Amsterdam (1655 - 1678).

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving 1667.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 494.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1666 - 29-04-1669
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1669 - 30-04-1672
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...