personen

mr. Nicolaus Arnoldi

geboren: 1696
overleden: 07-08-1777

lid Vroedschap van Leeuwarden (1746 - 1777).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Gabriëls en Vries geven geboortejaar 1695.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 501.

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 292-295.

Nienes, A.P. van en M. Bruggeman, Archieven van de Friese stadhouders (Leeuwarden 2002) 627.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 329.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 06-05-1761 - 17-05-1763
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-02-1764 - 05-05-1766
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

De lijst van Schutte (zie institutionele toelichting) plaatst hem in ten onrechte in de Admiraliteit in Friesland, evenals de index op het commissieboek van de Staten-Generaal alsmede de aanhef van de commissie in het commissieboek zelf. In de tekst echter Amsterdam, hetgeen overeenkomt met de Naamlyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter admiraliteit (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-04-1767 - 19-04-1769
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-05-1769 - 07-08-1777
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.